Pravila igre – kako se igra Piklbol?

Pravila Pickleball igre

Sledi skraćeni prikaz pravila kako biste brzo razumeli kako se igra Piklbol. Ukoliko dođe do sukoba između ovog sažetka i zvaničnih pravila, zvanična pravila imaju prednost. Možete takođe preuzeti PDF verziju na engleskom jeziku za štampanje ispod.

Osnovna Pravila Piklbol-a

 • Piklbol se igra kao igra sa dva igrača po timu (dvojke) ili pojedinačno; dvojke su najčešće.
 • Ista veličina terena i pravila koriste se i za pojedinačne i za dvojke mečeve.

Servis

 • Ruka servera mora biti u usponu kada udara lopticu.
 • Kontakt reketa sa lopticom ne sme biti iznad nivoa struka.
 • Glava reketa ne sme biti iznad najvišeg dela ručnog zgloba prilikom kontakta.
 • Drop servis“ takođe je dozvoljen, pri čemu nijedan od navedenih elemenata ne važi.
 • Prilikom udaranja loptice, noge servera ne smeju dodirivati teren niti prostor izvan imaginarnog produžetka bočne linije ili sredinske linije, a barem jedna noga mora biti iza osnovne linije na terenu ili na tlu iza osnovne linije.
 • Servis se izvodi dijagonalno prema protivničkom terenu i mora pasti unutar granica dijagonalnog terena na suprotnoj strani.
 • Samo jedan pokušaj servisa je dozvoljen po serveru.

Sekvenca Servisa

 • Oba igrača u dvojkama koji serviraju imaju priliku da serviraju i osvoje poene sve dok ne naprave grešku *(osim u prvom servisnom nizu svake nove igre).
 • Prvi servis svake smene strane terena izvodi se s desne, parne strane.
 • Ako se osvoji poen, serveri se izmene stranama, a sledeći servis se izvodi s leve, neparne strane.
 • Kako poeni napreduju, serveri se neprestano smenjuju sve dok jedan od njih ne napravi grešku i prvi server izgubi servis.
 • Kada prvi server izgubi servis, njegov partner preuzima servis s ispravne strane terena (osim u prvom servisnom nizu nove igre*).
 • Drugi server nastavlja servirati sve dok njihov tim ne napravi grešku i izgubi servis protivničkom timu.
 • Kada servis pređe na protivničku stranu (side out), prvi servis se izvodi s desne, parne strane terena i oba igrača na tom timu imaju priliku da serviraju i osvoje poene sve dok njihov tim ne napravi dve greške.
 • U pojedinačnim mečevima, server servira s desne, parne strane terena kada je njegov ili njen rezultat paran, i s leve, neparne strane kada je rezultat neparan.

*Na početku svake nove igre, samo jedan partner u timu koji servira ima priliku da servira pre nego što napravi grešku, nakon čega servis prelazi na protivnički tim.

Bodovanje

 • Bodovi se postižu samo za tim koji servira.
 • Igre se obično igraju do 11 poena, sa razlikom od 2 poena za pobedu.
 • Turnirske igre mogu ići do 15 ili 21 poena, sa razlikom od 2 poena za pobedu.
 • Kada je rezultat servirajućeg tima paran (0, 2, 4, 6, 8, 10), igrač koji je bio prvi server u igri za taj tim će biti na desnoj paran strani kada servira ili prima; kada je neparan (1, 3, 5, 7, 9), taj igrač će biti na levoj neparnoj strani kada servira ili prima.

Pravilo Dva Odbijanja

 • Kada se loptica servira, tim koji prima mora dozvoliti da loptica odskoči pre nego što je vrati, a zatim tim koji servira takođe mora dozvoliti da loptica odskoči pre nego što je vrati, što ukupno dva odbijanja.
 • Nakon što loptica jednom odskoči u oba terena timova, oba tima mogu ili izvesti volej (udariti lopticu pre nego što odskoči) ili je udariti nakon što odbije od tla (ground udarac).
 • Pravilo dve odbijanja eliminiše prednost servisa i voleja i produžava razmenu udaraca.

Linije na Terenu

 • Loptica koja dodirne bilo koji deo bilo koje linije, osim linije non-volley zone prilikom servisa, smatra se „unutra“.
 • Servis koji dodiruje liniju non-volley zone je kratak i greška.

Non-Volley Zona („Kuhinja“)

 • Non-volley zona je deo terena unutar 7 stopa sa obe strane mreže.
 • Volej nije dozvoljen unutar non-volley zone. Ovo pravilo sprečava igrače da izvode snažne udarce sa pozicije unutar zone.
 • Greška se pravi ako, prilikom voleja, igrač stane na non-volley zonu, uključujući liniju i/ili ako igračeva brzina uzrokuje da oni ili bilo šta što nose ili nose dodirne non-volley zonu, uključujući prateće linije.
 • Greška se pravi ako, nakon voleja, igrač bude nošen inercijom u non-volley zonu ili dodirne non-volley zonu, čak i ako se volej loptice proglasi mrtvim pre nego što se to dogodi.
 • Igrač može legalno biti u non-volley zoni u svakom trenutku osim tokom izvođenja voleja.
 • Non-volley zona se često naziva „kuhinjom“.

Greške

 • Greška je svaka akcija koja zaustavlja igru zbog kršenja pravila.
 • Greška od strane tima koji prima rezultira bodom za tim koji servira.
 • Greška od strane tima koji servira rezultira gubitkom servisa servera ili „side out“-om.

Određivanje Servisnog Tima

 • Bilo koji pošten metod može biti korišćen za određivanje koji igrač ili tim ima pravo izbora strane, servisa ili prijema. (Primer: bacanje novčića)

Zvaničnu knjigu pravila na engleskom jeziku možete preuzeti sa linka USA Pickleball Rulebook & Official Rules

Možete pogledati i video uputstvo kako bi vizeulno stekli utisak o kakvom sportu se radi.